ประวัติบริษัท

บริษัทเมทริกซ์แวร์ จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ครบวงจร โดยเริ่มจากผู้ประกอบการที่เป็นวิศวะกรได้ทำการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางวิศวกรรมนั่นก็คือโปรแกรมคำนวณฐานราก ในเวลาต่อมาได้ทำการตลาดในอุสาหกรรมก่อสร้างและตลาดซอฟต์แวร์ไปพร้อมๆกัน

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทเมทริกซ์แวร์ จำกัด เป็นบบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านธุรกิจซอฟต์แวร์ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม ออกแบบเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น  และให้คำปรึกษา และเป็นผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณฐานรากสำหรับใช้ในงานเจาะสำรวจชั้นดินและหินเพื่อออกแบบน้ำหนักแบกรับบนฐานราก รวมถึงการเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายกระเบื้องจากต่างประเทศอีกด้วย

วิสัยทัศน์

บริษัทเมทริกซ์แวร์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

เป้าหมายและกลยุทธ์

  • ขยายธุรกิจด้านซอฟต์แวร์เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ
  • ขยายและลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง พร้อมกับการพัฒนา
  • ขยายกลุ่มตลาดและลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการและสินค้าให้ทั่วถึง
  • มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอย่่่างยั่งยืน