“ถ่ายทอดทุกความคิด ผ่านมุมมองของเทคโนโลยีสู่การสรรสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิต”

– MATRIXWARE 

บทความ

"กระเบื้อง" ส่วนสำคัญของบ้าน

ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆ พื้นถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการรองรับการอยู่อาศัยของมนุษย์ และยังเป็นสิ่งที่ที่สามารถแสดงความสวยงามของตัวบ้านได้อีกด้วย

ที่ปรึกษา.. ในการก่อสร้าง มีความสำคัญอย่างไร?

Fuerat aestu carentem habentia spectent tonitrua mutastis locavit liberioris inistra possedit.

Pile analyzer

โปรแกรมทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในงานเจาะสำรวจ และออกแบบเสาเข็ม โดยสามารถคำนวณค่าการแบกรับน้ำหนักของเสาเข็มแต่ละขนาดรวมถึงการออกแบบฐานแผ่อีกด้วย 

ที่ปรึกษางงานก่อสร้าง ทำไมต้องจ้างมาคุมงานก่อสร้าง ?

บริษัท เมทริกซ์แวร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการเป็นที่ปรึกษาการบริหารควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ทั้งด้านงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมงานระบบ ประกอบอาคาร รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง