ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานด้านซอฟต์แวร์

โปรแกรม Pile analyzer , เว็บจัดการบัญชี

ผลงานเกี่ยวกับโปรแกรม Pile Analyzer

ส่งมอบคู่มือการใช้งานโปรแกรม Pile Analyzer ให้กับบริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด