MATRIXWARE

บริการด้านซอฟต์แวร์

บริการเขียนโปรแกรม ออกแบบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงแอพพลิเคชั่น

กระเบื้อง

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายและนำเข้ากระเบื้องจากต่างประเทศ โดยกระเบื้องมีแข็งแรง, สวยงาม และได้มาตราฐาน มอก.ในราคาที่ย่อมเยาว์

ที่ปรึกษา

เราให้บริการจัดการบริหารการก่อสร้างแทนเจ้าของโครงการภายใต้เงื่อนไขและงบประมาณของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ ยื่นขออนุญาติ ก่อสร้าง ตรวจรับโครงการ จนถึงส่งมอบ พร้อมสัญญารับประกันคุณภาพ