Pile Analyzer

โปรแกรมสำหรับคำนวณค่าน้ำแบกรับบนชั้นดินและหินของฐานรากเช่น เสาเข็ม, ฐานแผ่ และรองรับระบบออกแบบ Report เพื่อให้ใช้งานง่ายครบในโปรแกรมเดียว พร้อมการตั้งค่าการคำนวณต่างๆเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน